S cieľom uľahčiť užívateľom používať naše webové stránky využívame cookies. Používaním našich stránok súhlasíte s ukladaním súborov cookie na vašom počítači / zariadení. Nastavenia cookies môžete zmeniť v nastavení vášho prehliadača.
logo    Dary-života.sk  Daryzivota.sk  DORUČENIE ZDARMA PRI OBJEDNÁVKE NAD 39,-€ 

 Heureka.sk - Porovnanie produktov a cien z internetových obchodov

NajNakup.sk - Objavte najlepšie ceny na slovenskom internete.

Knihy

www pesiazona.sk najväčšia nákupná zóna na webe 

Ceny.Odpadneš.sk

WebLinky - Katalog internetovych stranok  

Nakupujem z domu - katalóg internetových obchodov

 Navštívte Daryzivota.sk v ShopMania

 
 

 

Podporuje mojeID

Ste kníhkupec, knižnica, škola, potrebujete sledovať nové tituly zo zvolenej oblasti pre svoje vzdelávanie, alebo si pred objednaním pozrieť obsahy kníh? Ak áno, stačí kliknúť TU

 

Edičné plány

arr3ODKAZ NA EDIČNÉ PLÁNY...

Kontakty

Inform Lib s.r.o., knižný veľkoobchod
Bratislavská 14
01001 ŽILINA
tel: +421 41 500 11 18, +421 905 354 792 p. Michnová
fax: +421 41 562 39 50 , Skype: inform.objednavky
info(a)daryzivota.sk
Účet (FIO banka):        2200415197/8330
IČO: 47117362

OBCHODNÉ PODMIENKY

1. VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY:

Tieto všeobecné obchodné podmienky („ďalej len VOP") upravujú práva a
povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnych zmlúv medzi predávajúcim a
kupujúcim, ktorých predmetom je predaj a kúpa tovaru prostredníctvom
internetu na internetových stránkach elektronického obchodu predávajúceho.
Nákup v internetovom kníhkupectve
<http://www.dary-zivota.sk>  môžu uskutočňovať fyzické a
právnické osoby bez obmedzenia, za predpokladu, že sa budú riadiť týmito
VOP. Kupujúci dáva zaslaním objednávky na tovar súhlas s týmito VOP.

Predávajúci:

Inform lib, s.r.o.  knižný velkoobchod  /Dary života/
Bratislavská 14,  010 01 Žilina
IČO: 47117362, IČ DPH: SK 2023753754
Vložka číslo:  58898/L Obchodného registra Okresného súdu v Žiline
bankové spojenie: FIO banka, a.s. 2200415197/8330 (€)  2700415193/8330 (CZK)
https://www.dary-zivota.sk

Kupujúci:

Fyzická alebo právnická osoba, ktorá odoslala elektronickú objednávku
spracovanú internetovým obchodom http://www.dary-zivota.sk
<http://www.dary-zivota.sk>  a uzatvorila tak výlučne s
predávajúcim (teda nie s treťou stranou) zmluvu na diaľku prostredníctvom
diaľkovej elektronickej komunikácie („ďalej len kupujúci“).

Orgán dozoru:

Inšpektorát  SOI pre Žilinský kraj
Predmestská 71, P.O. Box B-89; 011 79 Žilina 1  
Odbor výkonu dozoru
tel. č.: 041/ 7632 130
fax č.: 041/ 7632 139

 

2.  OBJEDNÁVKA A UZATVORENIE ZMLUVY:

Vyplnená a odoslaná objednávka Kupujúceho je návrhom na uzatvorenie kúpnej
zmluvy, podľa ktorej bude realizovaný predaj tovaru Predávajúcim Kupujúcemu.
Kúpna zmluva („ďalej len Zmluva“) je uzavretá, platná a účinná až záväzným
akceptovaním tohto návrhu Predávajúcim a  jeho potvrdením Kupujúcemu vo
forme e-mailovej správy alebo SMS správy s textom, v ktorom sa jednoznačne
uvádza, že objednávka je prijatá (ďalej len „POTVRDENIE OBJEDNÁVKY").
Objednávky odoslané prostredníctvom tejto internetovej predajne sú
považované za záväzné do uplynutia 14 dní odo dňa ich doručenia
Predávajúcemu. Odoslaním každej jednotlivej objednávky Kupujúci potvrdzuje,
že sa oboznámil s reklamačným poriadkom a týmito VOP, a že s nimi súhlasí.
Za objednávku Kupujúceho sa považuje len objednávka odoslaná z webovej
stránky  https://www.daryzivota.sk/ a to pri dodržaní jej formy
a obsahu, resp. pri dodržaní všetkých náležitostí objednávacieho  formulára
Predávajúceho.  Predávajúci je oprávnený aj po akceptovaní návrhu Kupujúceho
na uzatvorenie kúpnej zmluvy a jeho potvrdení vo vyššie špecifikovanej forme
„POTVRDENIE OBJEDNÁVKY“, odstúpiť od už uzatvorenej Zmluvy, ale len výlučne
z dôvodu vypredania zásob Kupujúcim objednaného tovaru, alebo z dôvodu
nemožnosti dodania tovaru Kupujúcemu v lehote určenej týmito VOP a/alebo v
cene uvedenej v internetovom obchode. O odstúpení od Zmluvy Predávajúcim
bude Kupujúci informovaný bez zbytočného odkladu formou e-mailovej správy
alebo SMS správy, pričom Kupujúcim už uhradená kúpna cena alebo jej časť
bude Kupujúcemu vrátená na ním oznámený bankový účet, a to najneskôr do 7
dní odo dňa, v ktorom oznámi Predávajúcemu číslo tohto bankového účtu.

 

3.   CENY:

Všetky ceny za tovar a služby a všetky poplatky v internetovom obchode sú
uvádzané vrátane DPH, v mene Eur. Všetky akcie platia na príslušné
limitované obdobie, resp. do vypredania zásob, pokiaľ pri  konkrétnom
produkte nie je uvedené inak. Ceny produktov sú uvedené bez nákladov na
dopravu, pokiaľ pri konkrétnom produkte nie je uvedené inak. Kupujúci je
povinný zaplatiť Predávajúcemu kúpnu cenu, ktorá je pre daný druh tovaru
platná (aktuálna) v deň doručenia objednávky Kupujúceho Predávajúcemu.

 

4.  PLATOBNÉ PODMIENKY:

Za objednaný tovar zaplatí Kupujúci jednou z nasledovných foriem:


-       Osobný odber: Pri osobnom odbere Kupujúci zaplatí vopred na účet
Predávajúcemu, a to na základe výzvy, ktorú obdrží od Predávajúceho e-mailom po akceptácii
objednávky, kde obdrží potrebné údaje k platbe: variabilný symbol, číslo
účtu, IBAN a  celkovú sumu k úhrade.


-     Dobierka: Za tovar zaplatí Kupujúci pri prebraní tovaru a to
pracovníkovi Slovenskej pošty alebo pracovníkovi kuriérskej spoločnosti
Geis.

-       Platba vopred: Platbu vopred uskutoční Kupujúci prevodom zo svojho
účtu na účet Predávajúceho, a to na základe výzvy, ktorú obdrží od Predávajúceho e-mailom po akceptácii
objednávky, kde obdrží potrebné údaje k platbe: variabilný symbol, číslo
účtu, IBAN a  celkovú sumu k úhrade.

 

5.   DODACIE PODMIENKY:

Miesto dodania je stanovené na základe objednávky Kupujúceho. Za splnenie
objednávky sa považuje dodanie predmetu plnenia na uvedené miesto. Zásielka
s tovarom vždy obsahuje daňový doklad, príp. záručný list (za záručný list
sa považuje aj daňový doklad). Dodanie tovaru zabezpečuje. Predávajúci v
Slovenskej republike Slovenskou poštou alebo kuriérskou spoločnosťou Geis.
Doba expedície objednávky, t.j. doba odoslania tovaru Predávajúcim
Kupujúcemu, sa môže pohybovať v rozmedzí 1-7 dní, pokiaľ je tovar na sklade.
Maximálna expedičná doba je 7 dní od prijatia objednávky /tovar skladom/,
resp. dlhšie, ak sa na tom  Kupujúci a Predávajúci písomne dohodli. Kupujúci
obdrží formou emailu alebo sms správy avízo o odoslaní zásielky poštou.
Pokiaľ  Kupujúcemu nebude doručený objednaný tovar do siedmych pracovných
/tovar skladom/ dní odo dňa, v ktorom obdrží e-mail alebo sms správu (avízo)
o odoslaní zásielky, je povinný o tejto skutočnosti bez zbytočného odkladu
informovať predávajúceho. Predávajúci sa zaväzuje, že bude Kupujúceho
informovať o dátume odoslania objednávky. Predávajúci neručí za škody
spôsobené pri preprave a ani za stratu zásielky, ak  hodnoverne preukáže, že
zásielku Kupujúcemu riadne odoslal. Kupujúci je povinný skontrolovať
nepoškodenosť zásielky pred pracovníkom Slovenskej pošty a pokiaľ zistí
poškodenie obalu, je povinný spísať škodový zápis, alebo odmietnuť prevzatie
zásielky z dôvodu poškodenia obalu. Kupujúci  je povinný bezodkladne,
najneskôr do 24 hodín, informovať Predávajúceho o poškodení zásielky. Spôsob
vybavenia reklamácie poškodenej zásielky nájdete na stránke doplniť

 

6.   STORNO OBJEDNÁVKY:

Kupujúci má právo bezplatne zrušiť celú objednávku alebo jej časť bez udania
dôvodu, kedykoľvek pred jej potvrdením zo strany Predávajúceho - toto
potvrdenie zašle Predávajúci vo forme emailu alebo sms s textom, v ktorom
jednoznačne uvádza, že objednávka Kupujúceho bola prijatá za účelom
"POTVRDENIA OBJEDNÁVKY".  PRIJATIE OBJEDNÁVKY, ktoré obdrží Kupujúci ihneď
po odoslaní objednávky nie je potvrdením objednávky, ale je len informáciou
pre Kupujúceho, že Predávajúci jeho objednávku obdržal. Zmluvný vzťah vzniká
medzi Predávajúcim a Kupujúcim až po záväznom písomnom potvrdení prijatej
objednávky zo strany Predávajúceho. Žiadosť o storno Kupujúci podáva
písomnou formou a to odoslaním na emailovú adresu info@daryzivota.sk, s
názvom v predmete správy STORNO OBJEDNÁVKY.

 

7.   ODSTÚPENIE OD ZMLUVY:

V zmysle zákona číslo 108/2000 Zb. z. v znení neskorších noviel má Kupujúci
právo podľa §12 na odstúpenie od zmluvy uzatvorenej prostredníctvom
elektronických komunikačných prostriedkov do 7 pracovných dní odo dňa
doručenia (prevzatia) tovaru bez udania dôvodu. Odstúpiť od zmluvy zo strany
Kupujúceho je nutné preukázateľným spôsobom (písomne, e-mailom). Kupujúci
(spotrebiteľ) má právo v rámci tejto lehoty po prevzatí tovar rozbaliť a
odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom“
obchode. Odskúšať však neznamená začať tovar používať a po niekoľkých dňoch
vrátiť Predávajúcemu. Predávajúci je zároveň povinný do 15 dní od doručenia
odstúpenia od Zmluvy a doručenia tovaru vrátiť Kupujúcemu na ním určený účet
už zaplatenú časť kúpnej ceny za vrátený tovar. Tovar, ktorý Kupujúci vracia
Predávajúcemu bez uvedenia dôvodu, je potrebné vrátiť na náklady Kupujúceho
na adresu prevádzky Predávajúceho: Inform Lib s.r.o., Bratislavská 14, 010
01 Žilina.Odporúčame Vám tovar poistiť a zaslať ako list/balík doporučenou
zásielkou. Zásielky na dobierku Predávajúci nepreberá, pričom Kupujúci
odoslaním objednávky tovaru Predávajúcemu potvrdzuje, že túto skutočnosť
berie na vedomie a zaväzuje sa ju akceptovať a dodržiavať. Ak Kupujúci
poruší svoj záväzok podľa predchádzajúcej vety, zodpovedá Predávajúcemu v
plnej výške za škodu, ktorá by mu porušením predmetného záväzku Kupujúceho
vznikla. Primeraná starostlivosť o tovar musí byť zachovaná. Tovar spolu so
žiadosťou o odstúpenie od zmluvy zasielajte späť tak, aby bol: zabalený,
nepoškodený a nepoužívaný, kompletný (vrátane príbalových letákov a
podobne), spolu s faktúrou. V prípade, že Kupujúci odstúpi od zmluvy a
doručí Predávajúcemu tovar, ktorý je používaný, poškodený alebo neúplný,
napríklad ak: je tovar mechanicky poškodený, knihy majú známky používania
(čítania, kopírovania), počítačový softvér, audiovizuálne nosiče,
audionosiče, videonosiče apod. nie sú v pôvodnom originálnom neporušenom
balení (tovar bol rozbalený), tovar nie je kompletný (vrátane príslušenstva,
záručného listu, návodu atď., ak bol k nemu dodaný), tovar bol objednaný
špeciálne na objednávku (najmä zahraničná literatúra), keď to povaha výrobku
neumožňuje od Zmluvy nie je možné odstúpiť; odstúpenie Kupujúceho od zmluvy
nebude platné a účinné a Predávajúci nebude povinný vrátiť Kupujúcemu už
zaplatenú kúpnu cenu (alebo jej časť) späť. Odstúpenie Kupujúceho rovnako
nebude platné a účinné, resp. nenadobudne účinnosť, ak Kupujúci nevráti
Predávajúcemu objednaný tovar najneskôr do 7 dní od dňa, v ktorom bude
Predávajúcemu doručené samotné odstúpenie od zmluvy (bez objednaného
tovaru). V prípade, ak odstúpenie od Zmluvy Kupujúcim podľa tohto článku 7.
nebude (alebo sa nestane) platným a účinným, Predávajúci na náklady
Kupujúceho vráti opätovne tovar Kupujúcemu na pôvodné miesto dodania uvedené
v objednávke.

 

8.    ZÁRUKA, REKLAMÁCIE:

Záručná doba pre plnenie spotrebiteľských zmlúv (zákon č 40/1964 Z. z.
Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov) je stanovená na 24 mesiacov
odo dňa prevzatia tovaru Kupujúcim. Predávajúci ručí Kupujúcemu za:
dodržanie ceny, ktorá bola platná v čase doručenia objednávky Kupujúceho
Predávajúcemu, dodanie tovaru tak, aby nebol poškodený, dodanie tovaru v
takom množstve a sortimente, v akom bol uvedený na objednávke, priloženie
daňového dokladu, ak si Kupujúci neprial inak.  Predávajúci nenesie
zodpovednosť za: oneskorené doručenie tovaru zavinené doručovateľom (pošta,
kuriér), oneskorené doručenie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou
prijímateľa, poškodenie zavinené doručovateľom (pošta, kuriér); viditeľne
poškodený tovar (poškodený obal balíka a pod.) nepreberajte! obsahovú náplň
knihy, DVD a podobných produktov oficiálne vydanú vydavateľom. Reklamovaný
tovar je kupujúci povinný uplatniť na tejto adrese: Inform Lib s.r.o.,
Bratislavská 14, 010 01 Žilina, +421415001118-9.

 

9.    OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV:

Kupujúci a Predávajúci sa dohodli, že Kupujúci v prípade, že je fyzickou
osobou, je povinný oznámiť Predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu
trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a  e-mailovú adresu. Kupujúci
a Predávajúci sa dohodli, že Kupujúci v prípade, že je právnickou osobou
alebo živnostníkom, je povinný oznámiť Predávajúcemu svoje obchodné meno,
adresu sídla vrátane PSČ, IČO, DIČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu.
Kupujúci vyhlasuje, že súhlasí v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane
osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby Predávajúci spracoval a
uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie a/alebo
ktoré sú potrebné pri činnosti  Predávajúceho a spracovával ich vo všetkých
svojich informačných systémoch. Kupujúci udeľuje Predávajúcemu tento súhlas
na dobu neurčitú. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže Kupujúci
odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od
doručenia  odvolania súhlasu Kupujúcim Predávajúcemu a údaje budú následne
vymazané. Kupujúci, ktorý sa zaregistroval, si môže kedykoľvek svoje osobné
údaje skontrolovať a zmeniť po prihlásení sa na stránke
https://www.daryzivota.sk/dary-zivota/e-login/  v časti "Moje údaje". Kupujúci,
ktorý sa neregistroval, môže požiadať o kontrolu alebo zmenu údajov emailom
na info@daryzivota.sk. Prevádzkovateľ internetových stránok
https://www.daryzivota.sk/dary-zivota sa zaväzuje, že poskytnuté údaje
budú použité len za účelom uzatvorenia a plnenia Zmluvy na základe
obchodných podmienok určených Predávajúcim. Kupujúci zároveň akceptuje, že v
prípade, že je prevádzkovateľ  internetového obchodu
https://www.daryzivota.sk/dary-zivota pre určité produkty v úlohe
Sprostredkovateľa, je oprávnený poskytnúť osobné údaje Kupujúceho Tretej
strane za účelom zrealizovania objednávky Kupujúceho. Vaše osobné údaje
nezverejňujeme, nesprístupňujeme, neposkytujeme žiadnym iným subjektom, s
výnimkou organizácií, s ktorými je spolupráca nevyhnutná pre správne
vybavenie vašej objednávky. Sú to najmä banky (v niektorých prípadoch
poskytnutie vášho mena), doručovateľské služby (adresa na dodanie) či
uvedené Tretie strany, keď si to vyžaduje povaha objednaného produktu (kvôli
úspešnému vybaveniu vašej objednávky, aktualizácií produktov atď.). Tieto
údaje sú však vždy poskytnuté jednorazovo pre vybavenie vašej konkrétnej
objednávky. Databázu osobných údajov chránime pred ich poškodením, zničením,
stratou a zneužitím. Náš internetový obchod si vyhradzuje právo ustúpiť od
záruky bezpečnosti v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom
(hackerom). Iba v takom prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie
s dátami.

 

10.    ZODPOVEDNOSŤ ZA CHYBY:

Informácie o tovare uvedené na https://www.daryzivota.sk/dary-zivota  sú z časti preberané od Tretích
strán a môžu byť aktualizované bez predchádzajúceho upozornenia.
Prevádzkovateľ internetového obchodu nenesie voči inej strane zodpovednosť
za priame, nepriame alebo mimoriadne škody spôsobené použitím informácií
prevzatých od dodávateľov toho tovaru, pri ktorom vystupuje ako Predávajúci
a/alebo od Tretích strán.

 

11.     OSTATNÉ:

Obsah a dizajn tohto internetového obchodu je chránený platným autorským
zákonom a príslušnými predpismi. Kopírovanie, publikovanie a ďalšie šírenie
akejkoľvek časti týchto stránok bez predchádzajúceho písomného povolenia
prevádzkovateľa je zakázané.

 

12. Ochrana osobných údajov:

Všetky osobné údaje, ktoré sú nám zverené, nebudú poskytnuté tretím osobám ani iným subjektom.

 

12.     ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA:

Všetky právne vzťahy vznikajúce medzi Predávajúcim a Kupujúcimi sa riadia
právnymi predpismi SR. Vo veciach neupravovaných týmito obchodnými
podmienkami sa uplatnia príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka,
Obchodného zákonníka a Zákona o ochrane spotrebiteľa. Tieto Obchodné
podmienky sú platné od 01. 12. 2014 a nahrádzajú akékoľvek predchádzajúce.
Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny Obchodných podmienok bez
predchádzajúceho upozornenie. Zmena Obchodných  podmienok podľa
predchádzajúcej vety sa stane platnou a účinnoudňomnasledujúcim po dni jej
zverejnenia na internetovom obchode https://www.daryzivota.sk/dary-zivota

Reklamačný poriadok:

Výmena a vrátenie tovaru
Záručná doba na tovar zakúpený v našom internetovom obchode je 24 mesiacov,
ktorá začína plynúť dňom prevzatia tovaru zákazníkom. Záručný servis
zabezpečuje predávajúci. Nekompletnosť zásielky alebo poškodenie tovaru je
nutné oznámiť do 48 hodín od prevzatia zásielky telefonicky na
telefónnom.č.: 0415001118-9 alebo e-mailom na info@daryzivota.sk. Tovar bude
vymenený po vzájomnej dohode a po jeho zaslaní (alebo po osobnom doručení)
na adresu obchodu. Tovar musí byť dodaný neporušený s kópiou faktúry. Pokiaľ
nebudete s tovarom spokojný, môžete ho vrátiť do 14 pracovných dní odo dňa
jeho prevzatia. Tovar bude prijatý po vzájomnej dohode a po jeho zaslaní
(alebo po osobnom doručení) na adresu obchodu. Pred vrátením tovaru nás
prosím telefonicky kontaktujte a dohodnite ďalší postup.
Pri vrátení tovaru je potrebné uviesť číslo objednávky a názov tovaru. Tovar
musí byť dodaný neporušený a s kópiou faktúry. Tovar prosím neposielajte na
dobierku! Takýto tovar nebude prevzatý. Náklady spojené s vrátením tovaru
znáša kupujúci.
V súlade s ust. §7 ods. 6 zákona č. 102/2014 Z.z. zákazník nemôže odstúpiť
od zmluvy, predmetom ktorej je:
- Predaj kníh nedodavanych v ochranných obaloch a predaj periodickej tlače
- Predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovo-obrazových
záznamov, kníh alebo počítačového software predávaných v ochrannom obale, ak
zákazník tento obal rozbalil.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


NÁZORY A OTÁZKY NÁVŠTEVNÍKOV